Missie & Waarden


Missie


Multiculturele sensitieve zorg en ontspanning (op maat) Beleidsmakers en gasten vinden ons In het DNA van de vrijwilligers en medewerkers van Limani zit het werken met cultureel-kwetsbare, multiculturele (ongeacht leeftijd of achtergrond) gezinnen en hun naasten, die door kanker getroffen werden en met armoede geconfronteerd werden/worden. Het is de missie van het inloophuis om deze gezinnen op een laagdrempelige manier te ondersteunen dankzij ervaringsdeskundige vrijwilligers die hetzelfde hebben meegemaakt en die de drempels door ziekte en een moeilijke, financiële thuissituatie feilloos aanvoelen. Limani verenigt (multiculturele) lotgenoten en helpt gasten om hun zelfredzaamheid en veerkracht te (her)vinden. Tevens vervult het huis een brugfunctie tussen de sociale kaart en de gezinnen. Doordat het huis deel uitmaakt van het sociaal landschap kunnen de gezinnen automatisch doorverwezen worden, zodat ze tijdig de nodige hulp ontvangen. Door infosessies sensibiliseert het huis sociale instanties over de (opgelopen en) vergaande gevolgen van de financiële, emotionele en psychische trauma’s van de gezinnen en hun naasten. Door samen te werken met armoedeorganisaties en door te luisteren naar de feedback van haar eigen gasten, heeft het huis zich ontplooid als een sociaal toeristische organisatie. Ze organiseert laagdrempelige gezinsweekends en daguitstappen waardoor de deelnemers zich gewoon terug mens kunnen voelen en niet zieke of arme.

Waarden


Onze identiteit is gebaseerd op de waarden die onze (groot)ouders die in de mijnen gewerkt hebben, ons meegegeven hebben: we helpen elkaar, ongeacht onze achtergrond of onze huidskleur om te overleven. Of je Belg, Griek, Italiaan, Spanjaard, Turk of Marokkaan bent of je hier geboren bent of naar hier bent gevlucht: kanker kent geen kleur want iedereen kan door kanker getroffen worden; iedereen kan een dierbare aan kanker verliezen of een dierbare tegen kanker zien vechten; tegelijkertijd kan armoede iedereen overkomen, zijnde door kanker of persoonlijke omstandigheden. De basis van het huis is een pluralistische visie, waarbij respect getoond wordt voor de gasten, de bestuurders, de vrijwilligers en de aangestelde medewerkers. Alle leden en bestuurders van de vereniging, evenals de aangestelde medewerkers zijn ertoe gehouden de godsdienstige, filosofische of ideologische overtuiging van de gasten te eerbiedigen en geheimhouding van hun privacy na te leven. Multiculturaliteit en respect voor elkaar is de sterkte van het huis omdat ieder van ons zich realiseert dat elke cultuur een andere aanpak vereist. De aanwezigheid van vele nationaliteiten en de verscheidenheid aan culturen in de omgeving zorgt voor een diverse mix in het huis. Door begrip te tonen voor elkaars eigenheid ontstaat inclusie zodat we een thuis vormen waar iedereen zich gewaardeerd en welkom voelt.