De warme huiskamer

De individuele vraag/nood staat centraal en er wordt rekening gehouden met de verschillende leefwerelden en verwerkingsprocessen. De gespreksgroep zal door een ergotherapeute begeleid worden in samenwerking met de vrijwilligers van Limani. 

Er is ruimte voor aparte gespreksgroepen: lotgenoten, naaste familieleden, kinderen met kanker, ouders van kinderen met kanker en schoolgaande tieners wiens ouder(s) door kanker getroffen werd.

Inhoud?

In de warme huiskamergesprekken willen we een sfeer creëren waarin vechters hun ervaringen en beleving kunnen delen met elkaar in een veilige omgeving, met aandacht voor de verschillende levensstijlen en hun rol verandering na de diagnose, tijdens en na de behandeling.

Het betekenisvol leven van de mens staat hier centraal en de nadruk ligt op eigen veerkracht, aanpassingsvermogen en regie behouden of terugnemen binnen de fysieke, emotionele en sociale beperkingen die je kan ervaren door de ziekte met name in je dagelijkse activiteiten en taken.

Schrijf jezelf in